Може ли да третирам химично или термично удължената коса?

Да, косите могат да бъдат третирани химично и термично. Желателно е химично третиране (боя) да се извършва само от професионалист, който работи с удължени коси.

 
 
 
 

Гласуване